Reglement Clubkampioenschap Snelschaak 2023-2024


Artikel 1
Tenzij hierna anders is vermeld, wordt er gespeeld volgens de laatste versie van het FIDE-reglement, Aanhangsel B (Regels voor Snelschaak).

Artikel 2
Het kampioenschap bestaat uit 11 ronden Zwitsers gespeeld op één avond. De eerste twee ronden worden ingedeeld op rating, de ronden daarna op weerstand. De winnaar mag zich Clubkampioen Snelschaak noemen.

Artikel 3
Het speeltempo is 3 minuten p.p.p.p. + 2 seconden extra tijd per persoon per zet.

Artikel 4
Het begrip verzuimtijd (artikel 6.7) is niet van toepassing.

Artikel 5
Artikel B.3 van de Regels voor Snelschaak is van toepassing voor het gehele toernooi.

Artikel 6
Artikel 11.3.2 van het FIDE-reglement is niet van toepassing. Het is toegestaan communicatiemiddelen bij zich te hebben. Wel dient het geluid hiervan te zijn uitgeschakeld. Het is niet toegestaan er gedurende de eigen partij gebruik van te maken.

Artikel 7
De eindstand wordt achtereenvolgens bepaald door:
1) Het aantal behaalde punten.
2) Het aantal behaalde weerstandspunten.
3) Het aantal behaalde Sonnenborn-Berger-punten.
4) Het onderling resultaat.
5) Indien het om eerste plaats gaat, loting.

Artikel 8
In onvoorziene gevallen en in kwesties waarin het reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding. Tegen zodanige beslissingen is geen beroep mogelijk.