Reglement Rapidcompetitie 2023-2024


Artikel 1
Tenzij hierna anders is vermeld, wordt er gespeeld volgens de laatste versie van het FIDE-reglement, Aanhangsel A (Regels voor Rapidschaak).

Artikel 2
Het kampioenschap bestaat uit 16 ronden Zwitsers gespeeld over vier avonden met vier ronden per avond. De eerste twee ronden worden ingedeeld op rating, de ronden daarna op weerstand. Spelers kunnen een tweede keer met omgewisselde kleuren tegen elkaar spelen mits er minimaal 4 ronden ertussen zitten. De winnaar mag zich Clubkampioen Rapid noemen.

Artikel 3
Het speeltempo is 15 minuten p.p.p.p. + 5 seconden extra tijd per persoon per zet (optie 12 op DGT 2500 klok).

Artikel 4
Het begrip verzuimtijd (artikel 6.7) is niet van toepassing.

Artikel 5
Artikel A.5 van de Regels voor Snelschaak is van toepassing voor het gehele toernooi.

Artikel 6
Artikel 11.3.2 van het FIDE-reglement is niet van toepassing. Het is toegestaan communicatiemiddelen bij zich te hebben. Wel dient het geluid hiervan te zijn uitgeschakeld. Het is niet toegestaan er gedurende de eigen partij gebruik van te maken.

Artikel 7
De eindstand wordt achtereenvolgens bepaald door:
1) Het aantal behaalde punten.
2) Het aantal behaalde weerstandspunten.
3) Het aantal behaalde Sonnenborn-Berger-punten.
4) Het onderling resultaat.
5) Indien het om eerste plaats gaat, loting.

Artikel 8
Er mogen maximaal 4 byes worden opgenomen. Een bye wordt geteld als een half punt. Byes op de laatste avond zijn alleen toegestaan mits aangegeven voor aanvang van de laatste avond. Indien er meer byes worden opgenomen levert dit geen punten op.

Artikel 9
In onvoorziene gevallen en in kwesties waarin het reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding. Tegen zodanige beslissingen is geen beroep mogelijk.