Reglement rapidcompetitie


Artikel 1
Het FIDE-reglement, Aanhangsel A Rapidschaak, laatste versie is van kracht.

Artikel 2
Bij de verdeling van de tijd wordt er rekening gehouden met de rating van de spelers.

a) bij ongeveer gelijke rating (geen groter verschil dan 149 punten):
beide spelers 25 minuten per persoon per partij

b) bij een verschil van 150 ratingpunten tot 300 ratingpunten:
degene met de hogere rating krijgt 20 minuten p.p.p.p., de ander krijgt 25 minuten p.p.p.p.

c) bij een verschil van 300 ratingpunten tot 450 ratingpunten:
degene met de hogere rating krijgt 15 minuten p.p.p.p., de ander krijgt 25 minuten p.p.p.p.

d) bij een verschil van 450 ratingpunten of meer:
degene met de hogere rating krijgt 15 minuten p.p.p.p., de ander krijgt 30 minuten p.p.p.p.

Artikel 3
Een onreglementaire zet mag teruggenomen worden. Bij herhaald voorkomen kan er een tijdstraf volgen van 2 minuten.

Artikel 4
Toeschouwers en ook de arbiter mogen het vallen van de vlag niet melden.

Artikel 5
De spelers behoeven hun zetten niet te noteren.