Reglement interne competitie
2018-2019


Artikel 1
Tenzij hierna anders is vermeld, zijn de FIDE-regels van toepassing.

Artikel 2
Er wordt gespeeld volgens hetzelfde tempo als in de RSB-competitie: per persoon 90 minuten plus 15 seconden per zet voor de hele partij. Mocht geen digitale klok beschikbaar zijn, dan is het speeltempo 105 minuten per persoon voor de hele partij.

Artikel 3
Mobiele telefoons mogen in de zaal worden meegenomen. Tenzij bereikbaarheid noodzakelijk is (even melden aan de intern wedstrijdleider), staan de telefoons uit.

Artikel 4
Er wordt een voorronde over 16 speelavonden gespeeld volgens het Zwitsers systeem. De eerste twee ronden worden ingedeeld op rating, de ronden daarna op weerstand. De winnaar van de voorronde is winterkampioen. Deze voorronde begint de eerste week na de ALV, op 7 september 2018, en eindigt voor de winterstop op 21 december 2018.

Artikel 5
Vanaf 20.30 uur op de donderdagavond, voorafgaand aan de betreffende speelronde, wordt de laatste hand gelegd aan de indeling voor de betreffende speelronde. Die is in principe om 21.00 uur die donderdagavond klaar. Daarna wordt de indeling niet meer gewijzigd. De indeling wordt rondgemaild en, indien mogelijk, op onze website geplaatst.

Artikel 6
Er mogen maximaal 3 byes in de voorronde worden opgenomen. In de laatste 2 ronden is het niet toegestaan om een bye op te nemen om te voorkomen dat de competitie enigszins vervalst kan worden. Uitzonderingen zijn indien men die vrijdagavond voor een extern team moet spelen danwel voor een KNSB-team een uitwedstrijd moet spelen op de zaterdag die daar op volgt.

Artikel 7
Een bye wordt geteld als een half punt. Partijen gespeeld op vrijdagen voor de externe competitie worden als extra bye aangemerkt. Ook indien men voor een extern team een uitwedstrijd moet spelen in de KNSB-competitie kan die vrijdagavond als extra bye worden aangemerkt.

Artikel 8
Bij een oneven aantal spelers kan één speler niet worden ingedeeld. Deze krijgt een vol punt voor de niet gespeelde partij. Dit komt per speler slechts één keer in deze periode voor.

Artikel 9
Blijft een speler zonder bericht weg, dan volgt een reglementaire uitslag na een half uur speeltijd, tenzij er sprake was van overmacht. Dit ter beoordeling van de intern wedstrijdleider.

Artikel 10
Plaatsing voor de finalegroepen geschiedt op basis van de behaalde punten in de voorronde. Om de rangorde te bepalen, wordt bij een gelijk aantal punten gekeken naar het aantal weerstandspunten en daarna naar Sonneborn-Bergerpunten.

Artikel 11
De nummers 1 tot en met 8 in de eindstand van de voorronde spelen verder in een hele competitie volgens de Bergertabel om het clubkampioenschap, de zogenaamde Champions League. De plaatsingsnummers worden bepaald door loting. Alle partijen in deze Champions League dienen te worden gespeeld. In geval van overmacht kan de intern wedstrijdleider in overleg met en na akkoord van betrokken spelers beiden een half punt toekennen. De winnaar van de Champions League behaalt het clubkampioenschap met bijbehorende beker.

Artikel 12
De overige spelers komen uit in de Swiss League en spelen volgens het Zwitsers systeem. In deze Swiss League mogen maximaal drie byes worden opgenomen. Artikel 7 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 13
Spelers van de Champions League dienen voldoende speelavonden aanwezig te zijn zodat de planning van deze gesloten competitie zonder problemen kan plaatsvinden. Voor deze 14 finalewedstrijden zijn in principe 21 avonden beschikbaar. Er wordt intensief naar gestreefd om de laatste competitieavond eind mei 2019 (31 mei) te hebben gespeeld. Dit i.v.m. het veelvuldige verzoek om in juni een zomercompetitie te kunnen spelen. Er zijn dus 7 avonden beschikbaar om wedstrijden te spelen voor de COPPA danwel byes op te nemen of extra byes te krijgen i.v.m. het spelen van externe wedstrijden. Let wel: de laatste 2 ronden (dus 24 en 31 mei) is het niet mogelijk een bye op te nemen (zie 1e regel van artikel 6).

Artikel 14
Voor de eindranglijst in de Champions League is het behaalde aantal punten bepalend. Bij een gelijke stand wordt gekeken naar het onderling resultaat in de Champions League. Is ook dat niet onderscheidend, dan is de eindstand van de voorronde bepalend. In de Swiss League wordt de stand opgemaakt aan de hand van de behaalde punten, daarna de weerstandspunten en tot slot de Sonneborn-Berger punten.

Artikel 15
De ratingverwerking van gespeelde partijen gebeurt alleen indien de spelers dat vooraf kenbaar hebben gemaakt.

Artikel 16
Jeugdspelers die deelnemen aan de voorronde kunnen kiezen voor een versneld tempo, zijnde 30 minuten minder dan het RSB-tempo met hetzelfde increment als in de RSB-competitie. Indien de jeugdspeler kiest voor dit tempo, dan geldt deze keuze voor de gehele cyclus. Een verkort speeltempo is niet toegestaan in de Champions League.