Reglement Coppa de Torre 2023-2024


Artikel 1
Tenzij hierna anders is vermeld, wordt er gespeeld volgens de laatste versie van het FIDE-reglement.

Artikel 2
De Coppa wordt gespeeld volgens een Knock-out systeem. Het aantal ronden is afhankelijk van het aantal deelnemers. Om vanaf de tweede ronde het aantal deelnemers tot een macht van 2 te komen krijgen sommige deelnemers een bye in de eerste ronde. De winnaar mag zich Coppa kampioen noemen.

Artikel 3
Voor iedere ronde wordt er opnieuw geloot wie er tegen elkaar spelen. De kleur wordt nog niet bepaald, zie artikel 4.

Artikel 4
In een ronde spelen de spelers een partij met speeltempo 90 minuten p.p.p.p. + 15 seconden extra tijd per persoon per zet. Jeugdspelers mogen ook kiezen voor speeltempo 60 minuten p.p.p.p. + 15 seconden extra tijd per persoon per zet. De keuze geldt voor het hele toernooi. Voor de kleur wordt vlak voor aanvang van de partij geloot.

Indien de partij in remise eindigt wordt er met verwisselde kleuren een snelschaakpartij gespeeld met speeltempo 3 minuten p.p.p.p. + 2 seconden extra tijd per persoon per zet.

Eindigt ook deze partij in remise dan wordt een Armageddon-partij gespeeld. Voor de kleur wordt geloot. Wit krijgt 5 minuten en zwart 4 minuten en vanaf zet 61 geldt een increment van 2 seconden (optie 21 op de DGT 2500 klok). Een remise wordt beschouwd als een overwinning voor zwart.

De winnaar van de laatste partij gaat door naar de volgende ronde. De verliezer ligt uit het toernooi.

Artikel 5
De verzuimtijd (artikel 6.7 van het FIDE-reglement) bedraagt een uur. De partijen starten om 20.15. Indien een van de twee spelers nog niet aanwezig is mag de klok gestart worden om 20.15 door de speler die wel aanwezig is. Indien de nog niet aanwezig zijnde speler vóór 20.45 niet heeft laten weten verlaat te zijn, verliest hij de partij om 20.45.

Artikel 6
Artikel 11.3.2 van het FIDE-reglement is niet van toepassing. Het is toegestaan communicatiemiddelen bij zich te hebben. Wel dient het geluid hiervan te zijn uitgeschakeld. Het is niet toegestaan er gedurende de eigen partij gebruik van te maken.

Artikel 7
De spelers mogen ervoor kiezen om hun partijen voor de KNSB-rating te laten meetellen. Een partij telt alleen mee voor rating als beide spelers voor rating spelen. De keuze geldt voor het hele toernooi.

Artikel 8
De interne wedstrijdleider kan bij uitzonderlijke situaties altijd besluiten af te wijken van het reglement.