Regeling voor afmelden


Het zonder bericht niet komen heeft een reglementaire nederlaag tot gevolg. Van groot belang is de regeling voor afmelden, niet eens zozeer voor die uitslag maar omdat iemand anders tevergeefs zit te wachten. Je moet ervoor zorgen dat de intern wedstrijdleider op tijd van uw afwezigheid op de hoogte is door:
a) afmelding op de speelavond, één of meer weken van tevoren. Uw afwezigheid wordt door de intern wedstrijdleider (IWL) direct genoteerd. Dit is de meest efficiënte manier van afmelden.
b) een whatsapp of sms naar 06 120 61 547 sturen tot uiterlijk 20.30 uur op de donderdag voorafgaand aan de betreffende speelavond.
c) een mail naar de wedstrijdleider (mfung1985@gmail.com) tot uiterlijk 20.30 uur op de donderdag voorafgaand aan de betreffende speelavond.

Byes
Voor de eerste vier afmeldingen krijg je een bye (½ punt). Dit geldt in tegenstelling tot voorgaande jaren ook voor de laatste twee ronden.
Je krijg een gratis bye als je voor een extern team speelt (of de dag erna in een KNSB uitwedstrijd) of voor de Coppa speelt.
Nieuw dit jaar is dat je ook een gratis bye krijgt in het geval je je moet afmelden wegens ziekteverschijnselen die op Corona kunnen duiden. Ook als zo'n afmelding komt nadat de indeling gemaakt is (wel bij voorkeur uiterlijk vrijdag 12.00). Indien dit gebeurt zal ik proberen de indeling zo te wijzigen dat iedereen nog een partij kan spelen. Indien niet mogelijk is de IWL genoodzaakt de tegenstander een gratis bye (½ punt) te geven. Dit is niet ideaal, maar hier moet maar pragmatisch mee omgegaan worden.
De overige afmeldingen leveren geen punten op.

Gang van zaken vooraf en tijdens een speelavond voor de interne competitie

Vanaf 20.30 uur op de donderdag voorafgaand aan de betreffende speelavond maakt de intern wedstrijdleider de indeling voor die speelavond en zorgt ervoor dat deze indeling die donderdagavond klaar is.

Deze indeling wordt middels een e-mail of via onze website bekend gemaakt aan alle spelers. Er wordt naar gestreefd om dit uiterlijk op 21.00 uur te hebben gerealiseerd.

U bent bij voorkeur aanwezig vanaf ongeveer 20.00 uur. U kunt dan alvast een potje schaken, helpen met het klaarzetten van materialen, clubgenoten spreken, uw afmelding voor de komende speelavonden tijdig regelen, kortom, wij stellen uw eerdere aanwezigheid zeer op prijs!

Voor 20.15 uur zit een ieder klaar voor de wedstrijd, de klok is ingesteld, bord en stukken staan gereed voor de eerste zet. Bij afwezigheid van de tegenstander wordt diens klok om 20.15 uur in werking gesteld.

Beide spelers zorgen voor het opruimen; stukken eerst controleren en daarna terug in dezelfde doos. Na afloop van een wedstrijd mag er uiteraard worden geanalyseerd, echter zo ver mogelijk verwijderd van nog spelende clubgenoten. Gedrag bij de bar: ideaal voor de contacten. Kom dus om 20.00 uur of eerder en blijf ook nog even na afloop van de partij. Tijdens wedstrijden gelieve niet uw stem te verheffen aan de bar of elders in de speelzaal.