Regeling voor afmelden


Het zonder bericht niet komen heeft een reglementaire nederlaag tot gevolg. Van groot belang is de regeling voor afmelden, niet eens zozeer voor die uitslag maar omdat iemand anders tevergeefs zit te wachten. Je moet ervoor zorgen dat de intern wedstrijdleider op tijd van uw afwezigheid op de hoogte is door:
a) afmelding op de speelavond, één of meer weken van tevoren. Uw afwezigheid wordt door de intern wedstrijdleider (IWL) direct genoteerd. Dit is de meest efficiënte manier van afmelden.
b) een whatsapp naar 06 387 46 033 sturen tot uiterlijk 18.00 uur op de donderdag voorafgaand aan de betreffende speelavond.
c) een mail naar de wedstrijdleider (iwl-rsr@ziggo.nl) tot uiterlijk 18.00 uur op de donderdag voorafgaand aan de betreffende speelavond.

Gang van zaken vooraf en tijdens een speelavond voor de interne competitie

Vanaf 19.30 uur op de donderdag voorafgaand aan de betreffende speelavond maakt de intern wedstrijdleider de indeling voor die speelavond en zorgt ervoor dat deze indeling om 20.30 uur die donderdagavond klaar is.

Deze indeling wordt middels een e-mail of via onze website bekend gemaakt aan alle spelers. Er wordt naar gestreefd om dit uiterlijk op 21.00 uur te hebben gerealiseerd.

U bent bij voorkeur aanwezig vanaf ongeveer 20.00 uur. U kunt dan alvast een potje schaken, helpen met het klaarzetten van materialen, clubgenoten spreken, uw afmelding voor de komende speelavonden tijdig regelen, kortom, wij stellen uw eerdere aanwezigheid zeer op prijs!

Voor 20.15 uur zit een ieder klaar voor de wedstrijd, de klok is ingesteld, bord en stukken staan gereed voor de eerste zet. De intern wedstrijdleider heeft uitslagbriefjes uitgedeeld en kondigt het begin van de wedstrijden aan. Dat is in principe om 20.15 uur, maar het kan door omstandigheden soms iets later worden. Bij afwezigheid van de tegenstander na uiterlijk 20.30 uur wordt diens klok in werking gesteld.

Na afloop legt de witspeler het uitslagbriefje op de tafel van de interne wedstrijdleider. Beide spelers zorgen voor het opruimen; stukken eerst controleren en daarna terug in dezelfde doos. Na afloop van een wedstrijd mag er uiteraard worden geanalyseerd, echter zo ver mogelijk verwijderd van nog spelende clubgenoten. Gedrag bij de bar: ideaal voor de contacten. Kom dus om 20.00 uur of eerder en blijf ook nog even na afloop van de partij. Tijdens wedstrijden gelieve niet uw stem te verheffen aan de bar of elders in de speelzaal (dit geldt zeker voor de IWL!).