Viertal 1 overleeft woonwagencultuur

door TL Mischa, 7 november 2018


Buiten huilt de wind om het huis, maar binnen in de Nieuwe Nachtegaal snoort de kachel op standje verzorgingstehuis... We zijn beland bij de Mezenhof; veilig bij tante Sjaar.

Ik mocht de opstelling verzorgen voor dit viertal en dat is, gezien de regelgeving, geen sinecure. De gemiddelde totale rating mag de 1500 namelijk niet overstijgen en dat is bij RSR toch al snel het geval. Aangezien de jeugdspelers hun tijd moesten verspillen aan nutteloze zaken als "toetsenweek" i.p.v. schaken, roken en de kloeke glazen bier van tante Sjaar begon het grote rekenen. Jeffrey viel helaas af omdat de gemiddelde rating dan uit zou komen op 1500,7773542218932222 en dat mag niet! Arnold moest helaas werken en Angelo wilde liever niet omdat hij ook in een toetstenweek zit...

Gelukkig is Angelo's hart groot en kwam hij niet alleen spelen, hij was ook de taxi die ons door de gevaren loodste die Rotterdam Zuid ons pleegt te bieden. We parkeerden in een soort van oorlogsgebied omdat het nabijgelegen woonwagenkamp, meeliftend in de vaart der volkeren, het grasveldje naast Shah Mata had bezet met drie aftandse caravans getooid met drie bevlekte lakens vol spreuken als "Gemeente waar zijn die staan plaatsen" en "woonwagen cultuur". Actievoerders die zo gemeen zijn tegen de regels van de Nederlandse taal zijn tot alles in staat! Wellicht heeft deze intimidatie ertoe geleid dat we niet de volle vier punten binnensleepten, maar strandden op ½-3½.

Als eerste was Angelo klaar op bord 3 tegen Bouman. Angelo wist een eigen variant op het herdersmat op het bord te toveren dat vanaf nu het Ayalamat heet. Fijne bijkomstigheid voor Angelo was dat hij zijn examen kon voorbereiden in de zee van tijd die er voor hem overbleef. Als tweede was Shakir, op bord 1, klaar die een vroeg stukwinst tegen Van Sabben omzette in de volle winst. Ik heb niet veel meegekregen van de partij, maar wat ik zag was overtuigend. Zelf speelde ik aan bord 4 tegen Blanker die gedurende de partij drie stukken en drie pionnen moest inleveren. De partij duurde toch nog 40 zetten. Ik kon het niet 1,2,3 afmaken omdat ik nog teveel was afgeleid door de vraag wat voor soort vlekken in de lakens zaten... Leonardo had een zware dobber tegen Menzel op bord 2. Aanvankelijk leek Leonardo een doorslaande aanval te hebben die gestuit werd met een pionnenstorm van Mariandel. Een loper werd daardoor behoorlijk passief en na de grote afruil restte een eindspel met 1 pion minder bij Leonardo dat gelukkig remise werd gegeven door de witspeelster.

Onder politiebegeleiding werden we naar de naast het "oorlogsgebied" geparkeerde auto van Angelo begeleid en konden we veilig vluchten naar de andere Maasoever...
  Shah Mata V1   1149 - RSR Ivoren Toren V1  1488 ½ - 3½
1. Aad van Sabben  1151 - Shakir Salih      1532 0 - 1
2. Mariandel Menzel 1496 - Leonardo Ayala     1522 ½ - ½
3. Bertus Bouman     - Angelo Ayala      1454 0 - 1
4. Koos Blanker   800 - Mischa van Vlaardingen 1442 0 – 1