Uitslag Nieuwjaarspuzzel

door Nathanaël Spaan, 19 januari 2020


Begin- en eindstand van de puzzel waren bekend, de rest van de zetten was een raadsel. Het betrof hier een partij tussen ondergetekende en Henk-Jan Evengroen.


Stand na de 16e zet van zwart

Hoe was de loper op die eigenaardige plek gekomen? Twee clubgenoten hebben een poging gedaan dit raadsel op te lossen: Herman Keetbaas en Jason Zondag. Grootste obstakel om het probleem op te lossen was wel de zwarte pionnenstructuur. Beide spelers konden a6 niet goed plaatsen. Hadden ze Henk-Jan wat beter gekend, dan hadden ze geweten dat hij graag offert en geen afwachtende zetten doet. Voor beide oplossers volgt hier de oplossing van het raadsel:De beste oplossing heeft Jason aangedragen, hij had vier zetten goed. Gefeliciteerd! Voor de tweede plaats van Keet is gelukkig ook een prijs: twee boeken van een kleiner formaat. Overigens had Paul Batenburg een aardig fragment opgestuurd van een partij die hij ooit had gespeeld en waarin een joper op g1 stond, omgeven door pionnen op f2, g3, en h4. Het kan altijd erger ...