Team 2 - KNSB blijft aan kop!

door TL Paul D., 25 november 2018


Dankzij vooral de inbreng van de jeugdspelers Kick, Joaquin, Qian en Sybe is Team 2 - KNSB er in geslaagd de koppositie in klasse 6D ongeslagen te handhaven. Zij vooral hadden 'n groot aandeel in de derde overwinning van het achttal, dat afgelopen zaterdag 24 november in de omgeving van Leiden-Oost het duel aanging met het het tweede team van S.V. Leiderdorp. Gezeten aan de borden 5, 6, 7 en 8 stonden genoemde spelers slechts één remise toe aan de tegenstanders: de staart scoorde er met 3½ punt uit 4 lustig op los. Daar staken de verrichtingen van de spelers aan de hogere borden maar schriel bij af: 1 punt uit 4 was de magere oogst. Het dient wel gezegd dat dit ene punt ons nipt de zege bracht: 4½ - 3½....!

Joaquin Aarts, mijn voortreffelijke co-equipier in de rol van navigator TomTom , zorgde al heel rap voor het eerste punt tegen Bauke Schenkelaars. In het eindspel met 'n Paard meer - ik heb helaas niet kunnen volgen hoe hij aan die stukwinst gekomen was, omdat ikzelf in de openingsfase van mijn partij al te frivool aan het experimenteren was, gaf hij dat voordeel niet meer uit handen: 1 - 0.

Kick Nijdam, de jongste debutant in ons KNSB-team, dankzij vader Nijdam mooi op tijd aanwezig (na bemoeienis ook van jeugdleider Angelo), voegde daar niet veel later 'n tweede vol punt aan toe ten koste van Jos van de Nes: 2 - 0. De staartborden 7 en 8 hadden binnen twee uur de basis gelegd voor, naar véél later bleek, de uiteindelijke zege.

Qian Huang, spelend aan bord 6 tegen Frank van Maanen, had intussen 'n Loper gewonnen, maar dat wel ten koste van liefst vier(!) pionnen, 'n nogal twijfelachtige ruil van materiaal, waarna ik nog alle acht witte pionnen in slagorde aanwezig zag. Toch wist hij het zo te spelen, dat er tenslotte 'n dames-eindspel ontstond, dat beide spelers het verdiende halve punt bracht. Wat 'n spectaculaire partij, zeg dat wel: stand 2½ - ½.

Helaas vergaloppeerde hierna Jeffrey Ouwersloot zich in een combinatie tegen Quinten Salomons. Deze laatste verkleinde daarmee de achterstand voor zijn ploeg: 2½ - 1½.

Het werd helemaal gelijk, toen Leo Veth in tijdnood 'n Loper offerde teneinde eeuwig schaak met zijn dame te bereiken. Marc Roozendaal bewees echter,dat dat er echt niet in zat: 2½ - 2½.

Tja, de resterende borden 1, 3 en 5, waarop van onze zijde, alle drie, met wit gespeeld werd, zouden nu de beslissing gaan brengen. Sybe de Oude, spelend tegen gastvrouw én teamleider Frieda Arnold, wist 'n miniem voordeel met veel geduld tot winst te herleiden, en bracht ons weer op voorsprong: 3½ - 2½.

4 - 3 werd het voorts door de remise, die Shakir Salih en Lo van Osch, na van beide kanten vergeefse pogingen tot meer, met elkaar overeenkwamen.

Aan het eerste bord moest dan de ultieme beslissing vallen - ja, ja, het was zoetjesaan tegen zes uur - tussen Jord Ypma en teamleider Paul Dekker. Na 'n belabberde opening mijnerzijds had Jord in het middenspel de overhand, maar Paul wist zich terug te vechten en, gezien de stand op dat moment in de wedstrijd en genoeg hebbend aan remise, wist hij met z'n 53-ste zet Df6! tegenspeler Jord te verplichten om aan de noodrem te trekken. Eeuwig schaak gevend moest hij voorkomen dat hijzelf tenonder zou gaan. Deze zwaar bevochten remise bracht ons de derde overwinning in successie: 4½ - 3½.

Al met al werd het 'n late terugreis naar Rotterdam - Nivon, waar vader Robert Aarts iets constateerde van 'n recordpoging tot laat terugkeren op de basis; hij had gelijk, het liep tegen zevenen......! En toen probeerde ik Qian nog op tijd naar busstaion Zuidplein te brengen, maar dat mislukte, hij moest helaas de volgende afwachten.....

Nu breekt er voor dit heldhaftige team 'n lange rustperiode aan: Pas in 2019- ons jubileumjaar - op zaterdag 9 februari spelen we de vierde wedstrijd thuis tegen Overschie 2, waar we hopelijk over onze, als vast opgegeven spelers, kunnen beschikken. Zie het maar als 'n klein Nieuwjaarswensje van jullie teamleider Paul Dekker.
  Leiderdorp 2       1661 - RSR Ivoren Toren 2    1560 3½ - 4½
1. Jord Ypma        1839 - Paul Dekker       1790 ½ - ½
2. Marc Roozendaal     1901 - Leo Veth         1676 1 - 0
3. Lo van Osch       1712 - Shakir Salih       1529 ½ - ½
4. Quinten Salomons     1745 - Jeffrey Ouwersloot    1507 1 - 0
5. Frieda Arnold      1749 - Sybe de Oude       1452 0 - 1
6. Frank van Maanen     1674 - Qian Huang        1405 ½ - ½
7. Bauke Schenkelaars    1533 - Joaquin Aarts         0 - 1
8. Jos van de Nes      1136 - Kick Nijdam          0 - 1