Burgemeester Aboutaleb reikt Koninklijke Erepenning uit aan RSR Ivoren Toren

door Wouter Scheffer, 11 december 2019


Vrijdag 6 december 2019 heeft burgemeester Aboutaleb in het Denksportcentrum de Koninklijke Erepenning aan onze vereniging uitgereikt. Ik nam haar namens de vereniging in ontvangst. Wij mogen voortaan op de website en op ons briefpapier trots kenbaar maken dat wij houder van deze koninklijke onderscheiding zijn. Verenigingen die kunnen aantonen dat zij een veelvoud van 25 jaar bestaan (en minimaal 50 jaar) en van onbesproken gedrag en zich op de een of andere manier positief onderscheiden hebben, komen ervoor in aanmerking. Het is niet meer en niet minder een symbolische blijk van waardering, maar ik ben er verguld mee. Bij de aanvraag had ik aangegeven dat onze jeugdafdeling hetgeen is wat ons onderscheidt van andere verengingen (niet van alle uiteraard). Ik had deze onderscheiding begin dit jaar aangevraagd. Niet voor mezelf of voor zoiets abstracts als een 'vereniging', maar voor iedereen die een rol heeft gespeeld in ons voortbestaan. Ik heb daar eerder over geschreven, het blijven bestaan van een vereniging als die van ons is geen vanzelfsprekendheid. We zien de verenigingen om ons heen omvallen, omdat er geen kader meer is om de vereniging overeind te houden. Ik hoop dat dit bij ons nooit zal gebeuren. En het gebeurt niet, als iedereen de bereidheid heeft om af en toe iets voor de vereniging te betekenen, klein of groot, maakt niet uit. Ik hoop dat onze leden trots kunnen zijn op RSR Ivoren Toren en haar geschiedenis.

De burgemeester zou tussen 19.00 uur en 19.30 uur komen en hij was precies op tijd, iets voor zevenen. Ik was beneden nog wat aan het hannesen toen ik boven kwam en hij al in de zaal stond. Bij de voordeur had zich inmiddels een wacht gepositioneerd waar Rico Verhoeven twee keer in kon. Blijkbaar is het helaas zo dat onze burgemeester beveiligd moet worden. In het Denksportcentrum was hij echter in goede handen, want de zaal was vooral met onze jeugd gevuld. En die had een hoop vragen! Kent u Mark Rutte? De burgemeester trekt zijn telefoon en zegt: zal ik hem even bellen? Waarom werd u burgemeester? Omdat ik in die functie zowel Minister-President als Minister van Justitie als Minister van Allerleianderezaken kan zijn, maar dan in een gemeente. Hij was duidelijk in een goed humeur. Hij sprak erover hoe vroeger katholieke verenigingen alleen tegen katholieke verenigingen speelden. De Latijnse naam RSR kon hij niet thuisbrengen, maar over een ivoren toren had hij allerlei ideeën. Logisch als je in de politiek actief bent. En toen reikte hij mij het doosje met de penning uit en zei erbij: wees er zuinig op. En dat zullen we doen. In onze vitrinekast maken we een hokje waar zij veilig bewaard kan worden. Na nog 20 vragen van onze jeugdigen beantwoord te hebben ging hij weer heen. Hij sloot af met de opmerking dat hij eigenlijk helemaal niet kan schaken ...

Ter afscheid bood ik de burgemeester een dichtbundel aan met alleen maar gedichten over schaken. Want wij weten dat wij in Rotterdam een burgemeester hebben die van de Kunsten houdt, waaronder niet in de laatste plaats de poëzie. Hij heeft dit jaar zelf een bundel samengesteld met zijn favoriete gedichten. En aangezien wij schakers vinden dat onze mooie sport ook een vorm van kunst is, leek me dit een gepast bedankje. Ik zal er verder voor zorgen dat ons jubileumboek, De Lange Eeuw van RSR Ivoren Toren, in de bibliotheek van het stadhuis opgenomen wordt. Tot slot: wij zijn afgelopen vrijdag ook de trotse bezitter van een eigen klok geworden, eentje die de tijd aanwijst. Hij is ons cadeau gedaan door de mensen van het Denksportcentrum. Veel dank daarvoor! Ook voor de klok zoeken we een eervol plekje.