Het eeuwfeest door de ogen van ... Wouter Scheffer (deel II)

door Wouter Scheffer, 24 oktober 2019


Vandaag, donderdag 24 oktober 2019, is de dag: onze vereniging bestaat op de kop af 100 jaar! Een mooie prestatie van alle leden, oud en nieuw. Elk lid heeft op zijn of haar manier een bijdrage geleverd aan het voortbestaan van onze vereniging. Je hoeft maar om je heen te kijken om te zien dat dit geen automatisme is, geen kwestie van de tijd uitzitten. Nee, daar is arbeid voor verricht. Ik feliciteer al onze leden en oud-leden met onze bijzondere verjaardag. En laat het niet onopgemerkt zijn gebleven. Wij hebben op 7 september een mooi feest gevierd op eiland Brienenoord. Alle foto's die er van die dag gemaakt zijn, vinden jullie onder de volgende link: http://www.rsrivorentoren.nl/Nieuws/ImgEeuwfeest/eeuwfeestfotos.htm.

Zaterdag 26 oktober houden we ons jubileumtoernooi in de Lombard. Jullie kunnen je nog aanmelden, of kom kijken! En of het onze koning Willem-Alexander heeft behaagd om onze vereniging, vanwege ons 100-jarig bestaan, de koninklijke erepenning (https://www.koninklijkhuis.nl/onderwerpen/onderscheidingen/koninklijke-erepenning) toe te kennen, maakt jullie bestuur op een ander moment bekend. Ik wens iedereen, namens het bestuur en mijzelf, een mooie verjaardag toe!